بورس و بازارهای مالی

شفاف سازی لعابیران در خصوص افزایش سرمایه

به گزارش ، پیشنهاد جابجایی مراحل افزایش سرمایه مرحله اول افزایش سرمایه شرکت لعابیران از محل تجدید ارزیابی و مرحله دوم آورده نقدی و مطالبات حال شده با رویکرد. استفاده از تبصره (۱) اصلاح ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره …

به گزارش ، پیشنهاد جابجایی مراحل افزایش سرمایه مرحله اول افزایش سرمایه شرکت لعابیران از محل تجدید ارزیابی و مرحله دوم آورده نقدی و مطالبات حال شده با رویکرد. استفاده از تبصره (۱) اصلاح ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یکسال پس از تجدید ارزیابی شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها را انجام دهند مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود.

نادر رضایی منش مدیرعامل شرکت لعابیران که با نماد شلعاب در بورس فعالیت دارد در خصوص عملکرد شرکت و دلایل عدم انجام افزایش سرمایه در یک پرسش و پاسخ به سوالاتی به این شرح پاسخ داد؛

۱- پیرو پیشنهاد جا به جایی مراحل افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ مبنی بر انجام مرحله اول افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و مرحله دوم از آورده نقدی با وجود تورم بالای کشور و افزایش قیمت زمینهای شرکت در تاریخ فوق الذکر و آگاهی عمومی از این موضوع دلیل طرح این پیشنهاد و سپس عدم انجام افزایش سرمایه از محل تجدید به دلیل صرفه و صلاح سهامداران چه بوده است؟ آیا شرکت در تاریخ فوق از افزایش قیمت زمین و به تبع آن فاصله قیمت کارشناسی شده و قیمت روز اطلاعی نداشته است؟

به استحضار میرساند آگهی منتشره به شماره پیگیری ۹۹۳۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ مبنی بر پیشنهاد جابجایی مراحل افزایش سرمایه مرحله اول افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و مرحله دوم آورده نقدی و مطالبات حال شده با رویکرد. استفاده از تبصره (۱) اصلاح ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ظرف یکسال پس از تجدید ارزیابی شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارائیها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها را انجام دهند مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل میشود.

با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود و هدف اصلی از جابجایی مراحل افزایش سرمایه، بهره بردن از بازه زمانی باقیمانده جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و استفاده از معافیت مالیاتی فوق الذکر است و در تاریخ مذکور، ۶ ماه از گزارش ارزیابی زمین توسط کارشناسان رسمی گذشته بود و تیم راهبری شرکت پس از بررسی کلی و در نظر گرفتن موضوع افزایش قیمت زمین و صرفه و صلاح سهامداران محترم تصمیم به عدم انجام افزایش سرمایه و موکول کردن آن به آینده و انجام تجدید ارزیابی مجدد کرد که مراتب از طریق سامانه کدال و اطلاعیه به شماره پیگیری ۱۰۲۲۶۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ به اطلاع سهامداران محترم رسید.

۲و۳ پیشنهاد جا به جایی مراحل افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و به تبع آن ایجاد افزایش شدید تقاضا برای سهم و سپس عدم انجام افزایش سرمایه مذکور به طور ناگهانی به چه دلیل بوده است؟

سوال :۲ پاسخ و سوال ۳ به طور مفصل در سوال شماره ۱ مطرح شد پیشنهاد جابجایی مراحل افزایش سرمایه به دلیل بهره گیری از فاصله زمانی باقیمانده به منظور استفاده از معافیت مالیاتی فوق الاشاره بوده است که طی اطلاعیه شماره ۹۹۳۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ از طریق تارنمای کدال به اطلاع سهامداران محترم رسید و سپس هیات مدیره شرکت پس از بررسی رشد قیمت زمین و در نظر گرفتن این موضوع که ۶ ماه از تاریخ ارزیابی زمین گذشته و صرفه صلاح سهامداران محترم به ارزیابی مجدد زمین های شرکت است. بنابراین توقف فرآیند افزایش سرمایه شرکت از طریق سایت کدال و اطلاعیه باشنداره پیگیری ۱۰۲۲۶۰۵ مورخ ۱۲۰۲/۰۲/۱۸ منتشر شد.
سوال ۳ با توجه به افشای اطلاعات (ب) شرکت درباره کارشناسی مجدد دارایی ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ همچنین موارد مطرح شده در مجمع مبنی بر انجام سریع مراحل افزایش سرمایه و کارشناسی مجدد زمین دلیل طولانی شدن فرآیند مذکور چه است؟
همانگونه که مستحضر می باشید انجام فرآیند کارشناسی و تجدید ارزیابی مستلزم انجام مکاتبات با کانون کارشناسان و معرفی افراد متخصص در این خصوص از سوی آن کانون و انجام عملیات ارزیابی و قیمت گذاری از سوی کارشناسان معرفی شده و سپس اعلام نتایج از سوی ایشان به شرکت است بنابراین فرآیند مذکور مستلزم صرف زمان و انجام مراحل فنونی مربوطه میباشد که در صورت دریافت نتایج نهایی و تایید شده مراتب مطابق مفاد ماده (۴) دستور العمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید. همچنین افشای این اطلاعات در راستای پرسشهای مکرر سهامداران محترم در خصوص برنامه افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و تجدید ارزیابی داراییهای ثابت صورت گرفته است.

سوال ۴- نحوه انجام افزایش سرمایه شرکت از دو محل یاد شده در شفاف سازی اخیر شرکت و ترتیب انجام و برنامه زمانی شرکت برای انجام آن را اعلام کنید؟

همانگونه که در پاسخ سوال قبل مطرح شد. تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه و افشای آنها، مطابق مفاد ماده (۳) دستور العمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای ثبت شده بود سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ از طریق پایگاه اطلاع رسانی کنال به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.

۵- با توجه به اعلام شرکت مبنی بر کسب مجوز دانش بنیان آیا این موضوع اثرات مالی قابل توجه در روند سود سازی شرکت دارد؟ معافیتهای مالیاتی ناشی از آن را چگونه ارزیابی میکنید؟

به اطلاع میرساند پیرو اطلاعیه با شماره پیگیری ۱۰۶۰۴۷۰ مورخ ۱۴۰۲:۰۴/۳۰ بر روی سایت کدال مبنی بر صدور تاییدیه شرکت دانش بنیان برای این شرکت برآورد اثرات مالی به صورت دقیق قابل برآورد نمیباشد و احتمال سودآوری برای محصولات دانش بنیان و جدید این شرکت از قبیل شوگر و ویتروزا در آینده محتمل میباشد شایان ذکر است بر اساس مصوبه کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان مجوز نوع ۲ و ۳ (مستعد دانش بنیان) مشمول معافیت مالیاتی نیست.

۶- وضعیت شرکت در افزایش تولید محصولات جدید با حاشیه سود بالا چگونه است؟ آیا تولید و فروش این محصولات افزایش قابل توجه یافته است یا خیر؟

به استحضار میرساند که این شرکت محصولات خود را بر اساس سفارش مشتریان و مبتنی بر دانش فنی تولید. می نماید در صورتیکه در این خصوص تغییرات قابل ملاحظه ای ایجاد شده در راستای اجرای دستور العمل های سازمان بورس از طریق تارنمای کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

رضا درخشان ،فر مدیر عامل مشاور سرمایه گذاری ترنج سوالاتی به این شرح مطرح کردند؛

۷- با توجه به افشای (ب) شرکت درباره کارشناسی مجدد دارایی ها در اردیبهشت ماه همچنین موارد مطرح شده در مجمع مبنی بر انجام سریع مراحل افزایش سرمایه و کارشناسی مجدد زمین دلیل طولانی شدن فرایند مذکور که بازار را دچار تردید و ابهامات بزرگ کرده چه می باشد؟
سوال فوق در پاسخ سوال (۳) به تفصیل شرح داده شده است.

۸- با نحوه افزایش سرمایه شرکت از دو محل یاد شده در شفاف سازی اخیر شرکت و ترتیب انجام و برنامه زمانی شرکت برای انجام آن رو به طور واضح اعلام کنید؟
سوال مذکور در پاسخ سوال (۴) ذکر شده است.

۹- با توجه به اینکه شرکت اعلام نموده که توانسته است مجوز دکش پنهان شدن را اخذ نماید آیا اثرات مالی قابل توجه در روند سود سازی شرکت دارد؟ معافیتهای مالیاتی ناشی از آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
سوال مربوطه در پاسخ سوال (۵) به طور کامل توضیح داده شد.

۱۰ – وضعیت شرکت در افزایش تولید محصولات جدید با حاشیه سود بالا چگونه است؟ آیا تولید و فروش آن افزایش جدی یافته است؟

این سوال در پاسخ سوال (۶) به طور کامل تشریح شد.

۱۱- مقدار لعاب مصرفی در داخل کشور چند تن است؟ سهم از بازار داخلی شرکت چند درصد است؟

به اطلاع میرساند آمار و اطلاعات دقیق از میزان انواع العاب مصرفی در داخل کشور موجود نیست و به دلیل متنوع بودن املی های کاشی و سرامیک بسیاری از تولید کنندگان در سید محصولات مربوط به خود فعالیت می کنند. و

۱۲- کیفیت محصولات شرکت در مقایسه با رقبای داخلی و خارجی به چه صورت است؟

همانگونه که در سوال قبل اشاره شد تنوع تغلب های کاشی و سرامیک در بازار از جهات کیفیت، قیمت و مواد تشکیل دهنده بسیار بالاست و هر یک از فعالان این صنعت بنا به درخواست مشتریان و سید محصولات خود در حیطه مربوطه فعالیت می کند. شرکت لعابیران به عنوان یکی از با سابقه ترین و باکیفیت ترین تولید کنندگان لعاب کاشی و سرامیک میباشد که بنا به نیاز مشتریان خود اقدام به تولید و فروش محصولات باکیفیت بالا می کند.

۱۳- علت تولید زیر ظرفیت اسمی چیست؟

به اطلاع میرساند شرکت لعابیران با دریافت سفارش از مشتریان اقدام به تولید محصولات می کند و برنامه ریزی های لازم جهت تولید محصولات متناسب با نیاز و سفارش مشتریان و بازار صورت می پذیرد.

۱۴- آیا شرکت مشکلی از بابت صادرات دارد؟ عمده مقصد صادراتی چه کشوری است؟ کیفیت محصول شرکت در مقایسه با رقبایی که در بازار صادراتی هستند به چه صورت است؟

شرکت از بابت مبادرات محصولات خود هیچگونه مشکلی ندارد در سالهای گذشته صادرات کشور عمدتاً به کشور ترکیه و سوریه صورت پذیرفته است. همانگونه که در سوال (۱۲) به جزئیات کیفیت محصولات اشاره گردید شرکت تعابیران بنا به درخواست مشتریان خود اقدام به تولید محصولات با کیفیت بالا می کند.

۱۵- نرخ گذاری محصولات شرکت به چه شکلی صورت می گیرد؟

عمده عامل تعیین کننده قیمت محصولات شرکت مواد تشکیل دهنده آنها است. بنابراین ارزش گذاری محصولات نیز متناسب با ترخ مواد اولیه در بازار تعیین می شود.

۱۶- آیا شرکت طرح توسعه خاصی منتظر دارد؟ اگر بله لطفاً با جزئیات شرح دهید.

۱۶- قطعاً بنگاههای اقتصادی موفق همیشه نگاهی به تحقیق و توسعه خواهند داشت این شرکت نیز از این قاعده مستکلی نیست لذا این شرکت نیز همیشه در حال تحقیق در خصوص ایده ها و طرحهای توسعه ای میباشد لذا در صورت نهایی شدن از طریق سامانه اطلاعاتی کدال به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!